Capitolul 9 - Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice

Capitolul 9 - Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice

Art. 122. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are urmatoarele atributii:

 • Ia masuri pentru mentinerea permanenta in stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza;
 • Ia masuri pentru instalarea, aplicarea si intretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor in vigoare;
 • Autorizeaza efectuarea lucrarilor in zonele de siguranta si protectie a drumurilor din administrarea sa, verifica modul de executare si respectarea termenelor stabilite;
 • Stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare pentru vehicule;
 • Autorizeaza infiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnica periodica, supravegheaza si controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica periodica;
 • Stabileste norme metodologice si organizeaza pregatirea, examinarea si atestarea profesionala a instructorilor si profesorilor de legislatie in domeniul pregatirii candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere, in conditiile legii;
 • Stabileste conditiile tehnice si metodologice de omologare pentru circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, de inspectie tehnica periodica, de certificare a autenticitatii, de identificare, precum si de verificare tehnica in trafic a vehiculelor;
 • Autorizeaza infiintarea si functionarea scolilor pentru pregatirea conducatorilor de autovehicule si tractoare agricole sau forestiere;
 • Stabileste norme obligatorii privind organizarea si desfasurarea transporturilor rutiere si controleaza respectarea acestora;
 • Elaboreaza reglementari specifice in domeniul transporturilor rutiere;
 • Omologheaza vehicule pentru circulatie;
 • Certifica si/sau omologheaza echipamentele, piesele de schimb si materialele de exploatare pentru vehiculele fabricate in tara sau importate;
 • Autorizeaza agentii economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglari, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor, precum si de dezmembrare a acestora;
 • Asigura efectuarea certificarii autenticitatii sau a identificarii vehiculelor rutiere, in vederea inmatricularii acestora;
 • Asigura eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere;
 • Stabileste normele metodologice si organizeaza pregatirea si examinarea conducatorilor auto, in vederea obtinerii certificatelor de atestare
 • Elaboreaza, in conditiile legii, norme privind evaluarea capacitatilor psihologice solicitate in activitatea de conducere a autovehiculelor, tractoarelor agricole sau forestiere ori tramvaielor.

Art. 123. - Ministerul Apararii are urmatoarele atributii:

 • Indruma, supravegheaza si controleaza circulatia pe drumurile publice a vehiculelor apartinand acestui minister si controleaza respectarea de catre conducatorii de vehicule din subordine a regulilor de circulatie;
 • Coopereaza cu politia rutiera pentru realizarea actiunilor de insotire a coloanelor oficiale militare, precum si a vehiculelor din parcul propriu;
 • Inregistreaza vehiculele din parcul propriu si tine evidenta acestora;
 • Pregateste personalul din subordine pentru conducerea vehiculelor ministerului si autorizeaza personalul didactic din scolile de pregatire a conducatorilor auto din sistemul propriu, in vederea obtinerii permisului de conducere;
 • Organizeaza si executa inspectia tehnica periodica a vehiculelor din unitatile aflate in subordinea sa;
 • Elaboreaza, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind conditiile in care pot circula pe drumul public vehiculele speciale de lupta din parcul propriu;
 • Elaboreaza, impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind controlul circulatiei autovehiculelor apartinand Ministerului Apararii si insotirea coloanelor militare.

Art. 124. - Ministerul Educatiei si Cercetarii are urmatoarele atributii:

 • Asigura, prin programa scolara, educatia rutiera a prescolarilor si elevilor din invatamantul preuniversitar;
 • Asigura, in unitatile de invatamant specializate, pregatirea cursantilor in vederea obtinerii permisului de conducere;
 • Indruma, coordoneaza si controleaza, prin inspectoratele scolare, activitatea de educatie rutiera in unitatile de invatamant, inclusiv de pregatire si de perfectionare a cadrelor didactice desemnate sa execute astfel de activitati;
 • Asigura materialul didactic pentru laboratoarele de educatie rutiera si parcurile-scoala proprii de circulatie.

Art. 125. - Ministerul Sanatatii Publice are urmatoarele atributii

 • Elaboreaza norme referitoare la examinarea medicala a candidatilor la examenul pentru obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de vehicule;
 • Stabileste masurile ce trebuie luate de unitatile sanitare, in scopul prevenirii accidentelor de circulatie generate de cauze medicale;
 • Elaboreaza norme privind examinarea medicala a conducatorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie, precum si norme privind prelevarea probelor biologice in vederea stabilirii intoxicatiei etilice si a starii de influenta a substantelor psihoactive asupra comportamentului conducatorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere si tramvaie;
 • Stabileste semnul distinctiv ce se aplica pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor;
 • Stabileste si certifica continutul truselor medicale de prim ajutor.

Art. 126. - Comisia pentru Supraveghere a Asigurarilor impreuna cu politia rutiera intocmesc programe de preventie rutiera si indruma, coordoneaza si controleaza modul de aplicare a acestora. Fondurile necesare desfasurarii acestor programe se asigura de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor impreuna cu societatile de asigurare autorizate.

Ti se pare un limbaj greoi? Incearca Codul Rutier Mura in Gura pentru o intelegere mai usoara.


Art. 127. - (1) In scopul coordonarii unei strategii unitare, multidisciplinare in domeniul sigurantei circulatiei rutiere, in subordinea Guvernului functioneaza Consiliul Interministerial pentru Siguranta Rutiera*).

(2) Atributiile Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera se stabilesc prin hotarare a Guvernului. In prezent, potrivit art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 437/1995 privind infiintarea Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera, acesta este organ consultativ al Guvernului, care asigura conceptia de ansamblu si coordonarea pe plan national a activitatilor privind imbunatatirea fluentei circulatiei si sigurantei rutiere.

Art. 128. - (1) Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii:

 • Iau masuri pentru mentinerea permanenta in stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza, precum si pentru iluminarea corespunzatoare a acestora, conform legii;
 • Iau masuri pentru instalarea, aplicarea si intretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei, conform standardelor in vigoare, tinand evidenta acestora;
 • Intocmesc si actualizeaza planurile de organizare a circulatiei pentru localitatile urbane si iau masuri pentru realizarea lucrarilor ce se impun in vederea asigurarii fluentei si sigurantei traficului, precum si a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul politiei rutiere;
 • Stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul politiei rutiere;
 • Iau masuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru circulatia pietonilor, vehiculelor cu tractiune animala, a tractoarelor agricole sau forestiere, de piste pentru biciclete, precum si de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administreaza, cu avizul politiei rutiere;
 • Inregistreaza si tin evidenta vehiculelor nesupuse inmatricularii;
 • Iau masuri pentru ridicarea si depozitarea, in spatii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau parasite pe domeniul public;
 • Iau masuri pentru asigurarea spatiului si depozitarii vehiculelor cu tractiune animala, depistate circuland pe drumurile publice pe care le este interzis accesul;
 • Sprijina activitatile organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de Ministerul Administratiei si Internelor pentru educatia rutiera a elevilor.

(2) Proiectele de sistematizare a localitatilor, de reglementare a circulatiei, precum si a drumurilor publice din interiorul si din afara acestora, elaborate de autoritatile publice locale, vor f avizate de seful politiei rutiere a judetului, municipiului Bucuresti sau, dupa cai, al politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Romane.

Art. 129. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor si autoritatile administratiei publice locale iau masuri pentru popularizarea regulilor de circulatie in randul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice si in acest scop vor prevedea in planurile anuale fondurile necesare.

(2) In unitatile de invatamant prescolar, primar si gimnazial obligatoriu se desfasoara cel putin o ora de educatie rutiera pe saptamana, pe parcursul anului scolar.

(3) Mass-media poate sprijini actiunile Ministerului Administratiei si Internelor si ale autoritatilor administratiei publice locale in legatura cu popularizarea regulilor de circulatie pe drumurile publice.

(4) Politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane se va implica in realizarea programelor de siguranta rutiera, stabilite de Comisia Economica pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite.

Art. 130. - Orele de educatie rutiera din institutiile de invatamant prescolar, primar si gimnazial se desfasoara potrivit programei aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Lasa parerea ta despre informatiile din aceasta pagina! (0 comentarii)