Capitolul 10 - Dispozitii finale

Capitolul 10 - Dispozitii finale

Art. 131. - In desfasurarea activitatilor de prevenire a accidentelor rutiere, politia rutiera poate solicita sprijinul unor asociatii profesionale si al unor conducatori de autovehicule si tractoare agricole sau forestiere, care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii.

Art. 132. - Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, destinate campaniilor si activitatilor de educatie rutiera.

Art. 133. - (1) Modelele indicatoarelor, marcajelor si semnalelor luminoase, precum si semnalele politistilor rutieri sunt prevazute in anexa nr. 2.

(2) Anexa prevazuta la alin. (1) poate fi modificata si completata prin hotarare a Guvernului, pe baia modificarilor si completarilor aduse conventiilor si acordurilor internationale in domeniu, la care Romania este parte.

Art. 133'. - Substantele ori produsele stupefiante prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, precum si medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc si se actualizeaza periodic, prin lege, la propunerea Ministerului Sanatatii.

Art. 134. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica incepand cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeasi data se abroga Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile ulterioare, republicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta.

(2) In termen de 30 de zile de la data publicarii Ministerul Administratiei si Internelor va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 135. - In termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta*), la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, Guvernul va emite hotararea de modificare si completare a Hotararii Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, denumit regulament in cuprinsul prezentei ordonante de urgenta, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

*) Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006.

Ti se pare un limbaj greoi? Incearca Codul Rutier Mura in Gura pentru o intelegere mai usoara.


Art. 136. - In termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice vor elabora, vor aproba si vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, normele de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza

  • Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile 15 alin. (4), art. 23 alin. (10), art. 24 alin. (2) si ale art. 83 alin. (4);
  • Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru prevederile 23 alin. (33) si (35) si ale art. 66 alin. (3);
  • Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile 9 alin. (2) si ale art. 14 alin. (2);
  • Ministerul Sanatatii, pentru prevederile 22 alin. (2), (5) si (7) si ale art. 125 litera a);
  • Abrogat (a)
  • Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile 23 alin. (5) si (8); g) Ministerul Apararii si
  • Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 123 lit. f) si g);
  • Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 130. Art. 131. Art. 132. Art. 133. Art. 1331. Art. 135. Art. 136.

Art. 137. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

  • Prezenta ordonanta de urgenta transpune in legislatia nationala prevederile art. 4 alin. (1) teza finala si (4) paragrafele 1 si 2, art. 6 alin. (2) lit. f), art. 7 alin. (1) lit. e) si alin. (3) lit. b), art. 11 alin. (1) teza intai si alin. (5) teza intai si art. 12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 2 alin. (1) lit. a) pct. (i) teza intai si teza finala si pct. (iii) si alin. (2) lit. a) teza intai si lit. b) din Directiva (91/671/CEE) a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranta si a sistemelor de fixare a copiilor in scaune in vehicule, publicata in Jurnalul Oficial, seria L, nr. 373 din 31 decembrie 1991, astfel cum a fost modificata prin Directiva de punere in aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranta si a sistemelor de siguranta pentru copii in vehicule. 20/05/2018 - paragraful va f modificat prin Ordonanta 14/2017, dupa cum urmeaza: Prezenta ordonanta de urgenta transpune in legislatia nationala prevederile art. 4 alin. (1) teza finala si alin. (4) paragrafele 1 si 2, art. 6 alin. (2) lit. f), art. 7 alin. (1) lit. e) si alin. (3) lit. b), art. 11 alin. (1) teza intai si alin. (5) teza intai si art. 12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 2 alin. (1) lit. a) pct. (i) teza intai si teza finala si pct. (iii) si alin. (2) lit. a) teza intai si lit. b) din Directiva 91/671/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranta si a sistemelor de fixare a copiilor in scaune in vehicule, publicata in Jurnalul Oficial, seria L, nr. 373 din 31 decembrie 1991, astfel cum a fost modificata prin Directiva de punere in aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranta si a sistemelor de siguranta pentru copii in vehicule, precum si ale art. 2 lit. e), art. 3 alin. (4), art. 3a alin. (3) si art. 9 din Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de inmatriculare pentru vehicule, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 138 din 1 iunie 1999, astfel cum a fost modificata si completata prin Directiva 2003/127/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 10 din 16 ianuarie 2004, prin Directiva 2006/103/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 363 din 20 decembrie 2006, prin Directiva 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 158 din 10 iunie 2013, si prin Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2014, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 127 din 29 aprilie 2014.
Lasa parerea ta despre informatiile din aceasta pagina! (0 comentarii)